Utbud av certifieringar tillsammans med våra samarbetspartners:

Vinterväg

Det finns nu tillgängliga platser att boka för vinterväg. De bokningsbara orterna är valda utifrån pågående/kommande kontrakt samt utifrån de förarprovskontor som har tillgängliga tider. För att snabba upp hanteringen och få kontroll på behoven är det viktigt att registrera personuppgifter under länken. Platserna uppdateras fortlöpande och det går även att bli notifierad om när nya certifieringstillfällen läggs in.

Klicka här för att komma till bokningen.
 

Arbete på väg (APV)

Under 2015 kommer Trafikverket att låta entreprenörer certifiera all personal genom kunskapsprov på Förarprovskontor. Kravställd kompetens ska certifieras genom ett kunskapsprov enligt kompetenskrav nedan. All personal i entreprenaden och som befinner sig inom vägområdet ska inneha godkänd certifiering före datum för byggstart.

Mer information om Arbete på väg

Klicka här för att komma till bokningen.

Arbete på och invid spåranläggning

Mer information kommer senare.