Om Acertit

Vi byter namn till YouCap AB! Mer info inom kort.

Acertit
arbetar med utveckling av molnbaserade webbapplikationer med inriktning mot tredjeparts kompetenstest och certifieringar.
Målgrupp är de med stora krav på spårbarhet, relevans, kvalitet och säkerhet i sina kompetenstester.

Viktiga delar i systemet är:
- Kunskapstester med spårbarhet
- Kompetensbeskrivningar med tillhörande referenser till krav.
- Frågekonstruktion med ärendehantering och stöd i frågeutvecklingsprocessen
- Kompetenstester med tillhörande uppföljningsfunktioner för frågor, och distraktorer, lagring och uppföljning av prov, delprov mm,

Systemet är molnbaserad och andra viktiga funktioner är:
- stöd för flera språk 
- frågor baserade på olika multimedia ( bild, ljud, video samt interaktiva frågor)
- möjligheter för kravställare att via mobillösningar säkerställa och följa upp efterlevnad av certifieringar
- hantering av lokaler och datorer för kompetenstester 
- registrering av och anmälan till provtillfällen 
- administration och behörighetshantering

Acertit har mycket stor erfarenhet av IT-säkerhet och stort fokus är lagt på säkerheten i systemlösningen för att möjliggöra för hantering av känslig data och säkra tester via olika former av autentisering.
 
För att säkerställa högkvalitativa tester samarbetar Acertit med nationella experter på frågekonstruktion och kompetenstester, detta gör att lösningen är mycket lämpad för de med ambition att uppfylla ISO 17024.

Kontakt

Telefon
Mån-fre 10-12
+46 10 888 68 64
OBS! 
Under juli månad har vår telefonsupport stängt pga. lågt antal certifieringstillfällen. Under denna tid nås vi bäst på: support@acertit.se

E-post
support@acertit.se

Du kan också använda "hjälp-knappen" nere till höger.

Bolagsinfo
Organisationsnummer: 556974-6646
Momsreg.nr/VAT-nr: SE556974-664601
Företaget är godkänt för F-skatt 

Bolagets säte: Örebro

Post
YouCap AB
Älvtomtagatan 12
703 42 Örebro